vnapotal251-1598256132-71.jpg

vnapotal251-1598256132-71.jpg

          2015年7月7日,越共中央总书记阮富仲与时任美国总统奥巴马在美国白宫举行会谈。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *