vna_potal_tp_ho_chi_minh_ky_luc_moi_gio_ban_hon_1_tan_trai_vai_tren_vi_momo_4767206-1

TP Hồ Chí Minh: Kỷ lục mỗi giờ bán hơn 1 tấn trái vải trên ví MoMo