vna_potal_thu_tuong_nhat_ban_khang_dinh_lai_cam_ket_dam_bao_an_toan_cho_olympic_tokyo_2020__5356010

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định lại cam kết đảm bảo an toàn cho Olympic Tokyo 2020