vna_potal_lai_chau_ve_dep_cua_ruong_bac_thang_mua_ma_non_noi_bien_gioi_5326916

Lai Châu: Vẻ đẹp của ruộng bậc thang mùa mạ non nơi biên giới