vna_potal_131_nam_ngay_sinh_chu_tich_ho_chi_minh_1951890_–_1952021_thoi_dai_ho_chi_minh_-_thoi_dai_ruc_ro_nhat_trong_lich_su_dan_toc_viet_nam_5443313-1

131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021): Thời đại Hồ Chí Minh – thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam