vietyenqua-1577248371-81.jpg

vietyenqua-1577248371-81.jpg

Artisans consider “hat chieu” the pinnacle of quan ho when the participants must have a great deal of knowledge and understanding about the ancient quan ho.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *