vietyenqua-1577248084-94.jpg

vietyenqua-1577248084-94.jpg

In Noi Lat village (Yen Son commune, Viet Yen district), artisan Duong Thi Oanh is also a volunteer in preserving the ancient quan ho for many years.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *