vietyenqua-1577247269-3.jpg

vietyenqua-1577247269-3.jpg

The male and female singers wearing four-panel traditional dresses, scarves and conical hats prepare for a “quan ho playing” session.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *