vietnamsun-1604036305-93.jpg

vietnamsun-1604036305-93.jpg

Foreign Minister Nguyen Duy Trinh addresses the 32nd session of the UN General Assembly in New York, the US, on September 20, 1977. This session adopts a resolution recognising Vietnam as a member of the UN (File photo of VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *