vietnamsold-1561090290-52.jpg

vietnamsold-1561090290-52.jpg

                     Cambodian people welcome Vietnamese volunteer soldiers (Photo VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *