vietnamsec-1560246844-86.jpg

vietnamsec-1560246844-86.jpg

The Ha Tay Chemical Weave Co. Ltd, based in Tan Lap commune of Hanoi’s Dan Phuong district, specialises in producing shoes for export to Europe, the UK and the US (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *