vietnamsec-1560246633-16.jpg

vietnamsec-1560246633-16.jpg

Workers of the Viet Hung Co. Ltd, based in Hoai Tan commune of Hoai Nhon district, Binh Dinh province, are classifying cashew nuts (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *