vietnamsec-1560246556-37.jpg

vietnamsec-1560246556-37.jpg

Producing apparel for export to the EU at the Duc Giang Garment Co. Ltd (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *