vietnamesec-1597282840-4.jpg

vietnamesec-1597282840-4.jpg

Vietnamese citizens at Sheremetyevo airport about to return home (Photo: Vietnam News Agency)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *