videotrang-1590904040-24.mp4.jpg

videotrang-1590904040-24.mp4.jpg

Hoạt động xây dựng xâm hại vùng di sản văn hóa-thiên nhiên thế giới Tràng An tại tỉnh Ninh Bình. (Video: HV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *