videobai3-1590901693-16.mp4.jpg

videobai3-1590901693-16.mp4.jpg

Những vụ cháy nghiêm trọng xảy ra từ năm 2016 đến nay. (Nguồn: Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *