vesak9-1557384499-97.jpg

vesak9-1557384499-97.jpg

Quần thể Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc có diện tích khoảng 5.000ha. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *