vesak15-1557386690-31.jpg

vesak15-1557386690-31.jpg

Ba pho tượng Phật bằng đồng đặt tại điện Tam Thế – Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *