verdict-1614048277-87.jpg

verdict-1614048277-87.jpg

Vì chưa từng có, nên chủ nghĩa tư bản giám sát đã vượt ra ngoài phạm vi của những khái niệm kinh tế hiện tại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *