vancaont-1546918076-64.jpg

vancaont-1546918076-64.jpg

Bất cứ một một nỗi đau thế sự nào vào thơ ông cũng được chưng cất qua trái tim để thành những vần thơ. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *