Vận hành cối xay không phải là một công việc đơn giản và ít rủi ro. Mỗi trục cánh của cối xay gió có tổng trọng lượng khoảng 12 tấn. Khi vận hành, phần rìa ngoài cùng của cánh di chuyển với tốc độ hơn 100 km/h. Bị tông trúng sẽ dẫn tới kết thúc thê thảm cho nạn nhân. (Ảnh: Hoàng Long)

Vận hành cối xay không phải là một công việc đơn giản và ít rủi ro. Mỗi trục cánh của cối xay gió có tổng trọng lượng khoảng 12 tấn. Khi vận hành, phần rìa ngoài cùng của cánh di chuyển với tốc độ hơn 100 km/h. Bị tông trúng sẽ dẫn tới kết thúc thê thảm cho nạn nhân. (Ảnh: Hoàng Long)

Vận hành cối xay không phải là một công việc đơn giản và ít rủi ro. Mỗi trục cánh của cối xay gió có tổng trọng lượng khoảng 12 tấn. Khi vận hành, phần rìa ngoài cùng của cánh di chuyển với tốc độ hơn 100 km/h. Bị tông trúng sẽ dẫn tới kết thúc thê thảm cho nạn nhân. (Ảnh: Hoàng Long)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *