uschina3m-1592567285-25.jpg

uschina3m-1592567285-25.jpg

Công ty American Express của Mỹ đã được chấp thuận triển khai dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng ở Trung Quốc đại lục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *