uscapitol2-1611114916-90.jpg

uscapitol2-1611114916-90.jpg

Cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội được cho là đã đánh thẳng vào biểu tượng của nước Mỹ (Nguồn: AP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *