untitled5-1568191169-74.jpg

untitled5-1568191169-74.jpg

Đến nay, hầu hết các đảo đã được cấp điện 24/24 giờ từ nguồn năng lượng gió và mặt trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *