untitled4-1568341653-18.jpg

untitled4-1568341653-18.jpg

Do điều kiện thời tiết bất lợi, việc tiếp cận được đảo An Bang rất khó khăn, đoàn công tác không thể đến đảo bằng xuồng máy mà phải dùng xuồng kéo, với sự hỗ trợ của các cán bộ, chiến sỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *