untitled3-1534411413-28.jpg

untitled3-1534411413-28.jpg

Đối lập với cảnh lầm than, đói khổ của người dân là cuộc sống xa hoa của những “ông quan,” “bà huyện.” (Ảnh tư liệu: Hãng Phim truyện Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *