untitled22-1536892599-31.png

untitled22-1536892599-31.png

Những khi hai mẹ con cùng xe ve chai đi ngang qua chùa Miên, những người Khmer ấy nói với nhau: “Coi hai mẹ con tội chưa”. Chị quay lại nói với họ bằng tiếng Khmer: “Tội gì mấy anh ơi, cuộc sống mà”. (Ảnh: Thắng Chín Chắn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *