untitled15-1538620805-23.jpg

untitled15-1538620805-23.jpg

Qua khảo sát, bệnh rất đơn giản nhưng người dân vẫn vượt lên tuyến trên.(Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *