untitled12-1538618852-28.jpg

untitled12-1538618852-28.jpg

Bệnh nhân xếp hàng chờ khám tại một bệnh viện tuyến Trung ương. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *