ungho-1605662463-69.jpg

ungho-1605662463-69.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia chương trình ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *