ungdungkho-1573611191-87.jpg

ungdungkho-1573611191-87.jpg

Công ty Truyền tải điện 4 (Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia) đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào điều khiển các trạm biến áp, tạo nền tảng cho tự động hóa và đưa công nghệ điều khiển xa, xây dựng các trung tâm vận hành trạm không người trực…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *