ukraineelec-1553951606-99.jpg

ukraineelec-1553951606-99.jpg

Ba ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine 2019: (từ trái sang) Poroshenko, Tymoshenko và Vladimir Zelensky. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *