U23 Việt Nam được kỳ vọng rất nhiều vào năm tới khi đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng như Xuân Trường, Văn Thanh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

U23 Việt Nam được kỳ vọng rất nhiều vào năm tới khi đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng như Xuân Trường, Văn Thanh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

U23 Việt Nam được kỳ vọng rất nhiều vào năm tới khi đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng như Xuân Trường, Văn Thanh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *