u20newzeal-1489995808-28.jpg

u20newzeal-1489995808-28.jpg

Clayton Lewis (số 10) là linh hồn của U20 New Zealand. (Ảnh: Shane Wenzlick)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *