Tường Thành nhà Hồ được xây dựng bằng những khối đá lớn cỡ 2mx1mx0,7m chồng lên nhau. Qua hơn 6 thế kỷ, bức tường đá ấy vẫn còn hùng vĩ và vững chắc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Tường Thành nhà Hồ được xây dựng bằng những khối đá lớn cỡ 2mx1mx0,7m chồng lên nhau. Qua hơn 6 thế kỷ, bức tường đá ấy vẫn còn hùng vĩ và vững chắc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Tường Thành nhà Hồ được xây dựng bằng những khối đá lớn cỡ 2mx1mx0,7m chồng lên nhau. Qua hơn 6 thế kỷ, bức tường đá ấy vẫn còn hùng vĩ và vững chắc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *