tunghiepsi-1536946073-61.jpg

tunghiepsi-1536946073-61.jpg

Tu nghiệp sinh Việt Nam cùng đồng nghiệp Nhật Bản tại nơi làm việc ở tỉnh Iwate. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *