ttxvnyte-1614395269-42.jpg

ttxvnyte-1614395269-42.jpg

Thay trang phục bảo hộ sau khi kết thúc lấy mẫu để đảm bảo an toàn phòng dịch. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *