ttxvnyte-1614395209-94.jpg

ttxvnyte-1614395209-94.jpg

Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm liên quan đến virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế dựu phòng Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *