ttxvnxoaid-1595403823-97.jpg

ttxvnxoaid-1595403823-97.jpg

Xoài da xanh của Hợp tác xã nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *