ttxvnximan-1590565675-98.jpg

ttxvnximan-1590565675-98.jpg

Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần ximăng La Hiên-VVMI điều khiển hệ thống sản xuất ximăng tự động. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *