ttxvnxadao-1596082080-82.jpg

ttxvnxadao-1596082080-82.jpg

Lưới điện quốc gia ra xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *