ttxvnvamda-1569816524-49.jpg

ttxvnvamda-1569816524-49.jpg

Sạt lở tuyến đê từ Vàm Đá Bạc đến Vàm Kinh Mới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *