ttxvnvaiu-1595404937-100.jpg

ttxvnvaiu-1595404937-100.jpg

Quảng bá vải U hồng Việt Nam tại Australia. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *