ttxvnungho-1506771051-25.jpg

ttxvnungho-1506771051-25.jpg

Người dân vùng Catalonia tuần hành ủng hộ việc tách khỏi Tây Ban Nha ở Barcelona ngày 22/11/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *