ttxvntuyen-1574150409-71.jpg

ttxvntuyen-1574150409-71.jpg

Do thiếu phòng học, nhiều điểm trường ở vùng cao phải học ghép lớp và được ngăn bởi những tấm phên nứa. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *