ttxvntuvanp-1525151579-55.jpg

ttxvntuvanp-1525151579-55.jpg

Cán bộ công đoàn tư vấn pháp luật lao động cho công nhân. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *