ttxvntuimo-1564629407-29.jpg

ttxvntuimo-1564629407-29.jpg

Sử dụng các sản phẩm thay thế cho nylon như túi giấy và túi môi trường. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *