ttxvntuanh-1519981891-57.jpg

ttxvntuanh-1519981891-57.jpg

20.000 người dân Italy đã xuống đường tuần hành chống chủ nghĩa phátxít mới và tình trạng phân biệt chủng tộc ở trung tâm thủ đô Rome. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *