ttxvnttxgp-1570621310-57.jpg

ttxvnttxgp-1570621310-57.jpg

Tổ tráng phim, in ảnh (B22) của Thông tấn xã Giải phóng. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *