ttxvnttxgi-1570621453-92.jpg

ttxvnttxgi-1570621453-92.jpg

Các phóng viên Thông tấn xã Giải phóng tại căn cứ Trà Nô của Khu V, năm 1974. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *